Reklamimi

Marketingu digjital

Nëse dëshironi ta dërgoni biznesin tuaj në nivel tjetër, reklamimi përmes mediave sociale dhe përmes Google është strategjia optimale e marketingut. Strategjia dhe planifikimi bëhet me fokus në të dy grupet kyqe të marketingut digjital, optimizimin dhe përmbajtjen për të patur sukses. Ne ju ndihmojmë të analizoni grupin tuaj të synuar dhe më pas të krijoni një përmbajtje të përshtatur mirë në reklamë për të arritur klientët tuaj të rinj.

Reklamim përmes Facebook

Reklamimi përmes Facebook-ut është mënyra më e lehtë për të arritur miliona përdorues dhe për ta drejtuar përmbajtjen në audienca specifike. Ne zgjedhim strategjitë dhe përshtatim përmbajtjen duke u bazuar në grupin e synuar sipas markës suaj. Ne e ndihmojmë kompaninë tuaj të matë rezultatet dhe më pas të krijojmë strategji të reja që do të ju ndihmojnë të rriteni si biznes.

Shumë e rëndësishme të jeni të dukshëm aty ku janë klientët e kompanisë dhe me Facebook, është gjithashtu e lehtë të kontaktoni me ndjekësit e konkurrentëve tuaj dhe të tjerët që janë të interesuar në industrinë në të cilën veproni si një kompani.

Strategjia

Ne ju ndihmojmë të ndërtoni strategji të bazuara në analizën e grupeve të synuara, marketingun, dhe qëllimet tuaja specifike si biznes.

Përmbajtja e reklamave

Ne krijojmë reklama që janë tërheqëse vizualisht, e kanë formatin e duhur, dhe janë mirë të përshtatura për kompaninë tuaj dhe grupin tuaj të synuar.

ANALIZA E GRUPIT TË SYNUAR

Ne ju ndihmojmë të arrini grupet e duhura të synuara duke analizuar nevojat e tyre dhe më pas duke krijuar përmbajtje të përshtatshme për ta.